Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Powołanie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych odbyło się 19 marca w Belwederze. W czasie uroczystości Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył akty powołania 17 działaczom opozycji antykomunistycznej.

Chcemy, aby ta rada stała się dla nas bardzo ważnym organem doradczym, bardzo ważną instancją, do której też odwoływać się będą w różnych sprawach działacze opozycji - powiedział Jan Józef Kasprzyk. Dodał, że rada będzie organem, który reprezentuje właściwie całe środowisko działaczy opozycji antykomunistycznej, bo zasiądą w niej ci, którzy związani byli z Komitetem Obrony Robotników, z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, z Wolnymi Związkami Zawodowymi, z Konfederacją Polski Niepodległej, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z Solidarnością Walczącą i z wielkim ruchem Solidarności.

Szef UdSKiOR zaznaczył, że powołane osoby „znają najlepiej losy środowiska, tak bardzo zresztą pokaleczonego, nie tylko przez PRL, ale również przez lata 90. i dwutysięczne”. Państwo wiedzą doskonale, że dla wielu bohaterów naszej wolności w III Rzeczpospolitej, w tym sensie bytowym, nie było miejsca, że poczuli się wykluczeni. Nadrabiamy po wielu latach zaległości - powiedział Szef Urzędu.

Okolicznościowy list skierowała do zebranych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, który odczytała w czasie uroczystości podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska. Wszystkim członkom rady życzę wytrwałości w realizowaniu misji, jaką jest zapewnianie działaczom antykomunistycznej opozycji należnego im szacunku, otaczanie ich szczególną opieką i udzielanie niezbędnej pomocy - napisała Minister RPiPS.

Z kolei Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podkreślił, że kłamstwo, nurt zdrady narodowej i zaprzaństwa niestety się nie skończył w 1989 roku, dlatego dalej jest potrzebny głos prawdy, jak wyglądało życie w PRL, że PRL to nie był saturator i lody Bambino, a wielkie upokorzenie człowiekaPaństwo bronili tego dziedzictwa, co stanowiło Polskę: naszych tradycji, 1050-letniego narodu, który trwa oparty na fundamentach cywilizacji łacińskiej - powiedział.

Zofia Romaszewska mówiąc w imieniu członków Rady powiedziała, że mamy sporo do zrobienia i mam nadzieję, że będziemy z kolegami ostro pracowali.

Do rady powołani zostali: Andrzej Anusz, Wojciech Borowik, Kazimierz Drzazga, Zbigniew Fijak, Joanna Frankiewicz, Michał Janiszewski, Andrzej Kołodziej, Stanisław Kowalski, Ryszard Majdzik, Kornel Morawiecki, Iwona Olejniczak, Antoni Piekałkiewicz, Zofia Romaszewska, Andrzej Rozpłochowski, Andrzej Słowik, Andrzej Sobieraj oraz Jerzy Zacharow.

Przed uroczystością zebrani złożyli wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego z racji imienin marszałka.

 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1149-powo%C5%82anie-rady-do-spraw-dzia%C5%82aczy-opozycji-antykomunistycznej-oraz-os%C3%B3b-represjonowanych-z-powod%C3%B3w-politycznych.html

Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!

Oświadczenie Zarządu SWS ws. zatrzymania Frasyniuka

 

Warszawa,14 lutego 2018 r.

 

OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA
W SPRAWIE ZATRZYMANIA WŁADYSŁAWA FRASYNIUKA

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa zawsze opowiadało się za zasadą, że wobec prawa nie ma równych i równiejszych. Zasługi dla odzyskania przez Polskę Niepodległości
nie zwalniają nikogo od odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa. Niemniej spektakularne zatrzymanie Władysława Frasyniuka, jednego z niekwestionowanych liderów zarówno pierwszej,  jak i podziemnej „Solidarności”, każe zadać pytanie – czy chodziło o egzekwowanie prawa, czy też o polityczne przedstawienie?

Można różnie oceniać zaangażowanie Władka Frasyniuka w bieżące spory publiczne. Odmowa stawienia się na przesłuchanie w prokuraturze, to jedna z takich sytuacji. Jednak dla SWS, organizacji założonej przez działaczy opozycji antykomunistycznej, wyprowadzenie, Władysława Frasyniuka z domu o godz. 6.00 w kajdankach to nie tylko błąd, to działanie, które odpowiedzialnym za to chwały nie przynosi.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Z żałobnej karty

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2018 roku
w wieku 73 lat zmarła

śp. Aleksandra Truskawa

mama naszego kolegi Tomasza Truskawy, członka Zarządu SWS.

Tomkowi, Przemkowi oraz najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd, Biuro i członkowie SWS.

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 roku w Bydgoszczy.

o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Z żałobnej karty

Pogrzeb Waldemara Wysokińskiego

odbędzie się 9 stycznia 2018 o godz. 12:30 na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa)
Pogrzeb świecki, prochy zostaną złożone w katakumbach.

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów, jedynie jedną białą różę.

Pismo Prezesa SWS do Przewodniczącego KRRiT

Warszawa, 8 stycznia 2018 r.

Pan Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pragnę podziękować za zaproszenie na spotkanie z Panem Przewodniczącym, które poświęcone było karze nałożonej przez KRRiT na TVN.

Reprezentowane przez uczestniczących w spotkaniu organizacje
i stowarzyszenia, w tym Stowarzyszenie Wolnego Słowa, jednomyślnie wypowiedziały się za anulowaniem tej kary.

Dlatego SWS ponawia apel o uchylenie powyższej kary uznając, że wolność słowa nie może być ograniczana przez decyzje administracyjne, nawet tak szacownej instytucji jaką jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jednocześnie w nawiązaniu do naszej propozycji zgłoszonej podczas spotkania, oraz w związku z przeprowadzoną dyskusją, zwracamy się o zainicjowanie debaty o standardach, które powinny obowiązywać nadawców publicznych, ale również wszystkich pozostałych. W naszej ocenie taką debatę powinna zainicjować KRRiT,
a uczestniczyć w niej powinni nadawcy oraz inne podmioty na zaproszone przez Pana Przewodniczącego.

z wyrazami szacunku,

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 Strona 1 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski